Door onze leden gegooide scores tijdens de wedstrijden van het SLDL-seizoen 2018/2019:

 

Aantal

x80+:

Aantal x100+: Aantal x140+: Aantal x180:

High

Finish

<17 darts Aantal wedstr:
Roger 60  53    1 (17)  18 
Fred 53  26  1(132)    18 
Herman 69  58   1 (14)  19 
Koos 32  13  1(100)    12 
Ralph 48  26      18
Huub 60  29  4       19 

Gemiddelden per wedstrijd (aantal scores gedeeld door aantal wedstrijden):

 

x80+/x

weds:

x100+/x weds:  x140+/x weds:  x180/x weds: HighFin/ x weds: <17darts/ x weds:
Roger 3,33 2 ,94 0,5  0,06    0,06 
Fred 2,94 1,44  0,5  0,06  0,06   
Herman 3,63  3 ,05 0,42 0,11    0,05 
Koos 2,67  1,08  0,08  0,08  0,08   
Ralph 2,67  1,44  0,28  0,06     
Huub 3,16 1 ,53 0,21       

De gemiddelden grafisch weergegeven: