Door onze leden gegooide scores tijdens de wedstrijden van het SLDL-seizoen 2018/2019:

 

Aantal

x80+:

Aantal x100+: Aantal x140+: Aantal x180:

High

Finish

<17 darts Aantal wedstr:
Roger 151  107  13  1 (100)  1 (17)  39 
Fred 128  64  18  2 (132,164)    43 
Herman 184  140 22 1 (119)  2 (14,16)  53 
Koos 73  30  1 (100)    25 
Ralph 129 58     46
Huub 165 111 24  

4(100,118,

127,152) 

1(17)  57

Gemiddelden per wedstrijd (aantal scores gedeeld door aantal wedstrijden):

 

x80+/x

weds:

x100+/x weds:  x140+/x weds:  x180/x weds: HighFin/ x weds: <17darts/ x weds:
Roger 3,87 2,74 0,33  0,03  0,03  0,03 
Fred 2,98 1,49  0,42  0,05  0,05   
Herman 3,47  2,64 0,42 0,11  0,02  0,04 
Koos 2,92  1,2  0,24  0,04 0,04   
Ralph 2,8  1,26  0,15  0,04     
Huub 2,89 1,95 0,42    0,07  0,02 

De gemiddelden grafisch weergegeven: