Door onze leden gegooide scores tijdens de wedstrijden van het SLDL-seizoen 2018/2019:

 

Aantal

x80+:

Aantal x100+: Aantal x140+: Aantal x180:

High

Finish

<17 darts Aantal wedstr:
Roger 108  85  11  1(100)  1 (17)  29 
Fred 82  40  13  1(132)    29 
Herman 106  80 12   1 (14)  31 
Koos 45  18  1(100)    17 
Ralph 72 34      27
Huub 105 64 10   2(100,127)    35

Gemiddelden per wedstrijd (aantal scores gedeeld door aantal wedstrijden):

 

x80+/x

weds:

x100+/x weds:  x140+/x weds:  x180/x weds: HighFin/ x weds: <17darts/ x weds:
Roger 3,72 2,93 0,38  0,03  0,03  0,03 
Fred 2,83 1,38  0,45  0,07  0,03   
Herman 3,42  2,58 0,39 0,16    0,03 
Koos 2,65  1,06  0,12  0,06 0,06   
Ralph 2,67  1,26  0,19  0,04     
Huub 3 1 ,83 0,29    0,06   

De gemiddelden grafisch weergegeven: