Door onze leden gegooide scores tijdens de wedstrijden van het SLDL-seizoen 2018/2019:

 

Aantal

x80+:

Aantal x100+: Aantal x140+: Aantal x180:

High

Finish

<17 darts Aantal wedstr:
Roger 15  15       
Fred 17       
Herman 19  12      
Koos 23       
Ralph 16         
Huub 27  11  2      

Gemiddelden per wedstrijd (aantal scores gedeeld door aantal wedstrijden):

 

x80+/x

weds:

x100+/x weds:  x140+/x weds:  x180/x weds: HighFin/ x weds: <17darts/ x weds:
Roger 0,8       
Fred 2,83  1,17  0,67       
Herman 3,8  2,4  0,6       
Koos 3,83  0,17       
Ralph 2,67  0,5         
Huub 1 ,22 0,22       

De gemiddelden grafisch weergegeven: