Door onze leden gegooide scores tijdens de wedstrijden van het SLDL-seizoen 2017/2018:

 

Aantal

x80+:

Aantal x100+: Aantal x140+: Aantal x180:

High

Finish

<17 darts Aantal wedstr:
Roger              
Fred              
Herman              
Koos              
Ralph              
Huub              

Gemiddelden per wedstrijd (aantal scores gedeeld door aantal wedstrijden):

 

x80+/x

weds:

x100+/x weds:  x140+/x weds:  x180/x weds: HighFin/ x weds: <17darts/ x weds:
Roger            
Fred            
Herman            
Koos            
Ralph            
Huub            

De gemiddelden grafisch weergegeven: